Kiện Cáo | Report

Tố cáo người chơi vi phạm.

Chủ đề
20.1K
Bài viết
136.8K
Chủ đề
20.1K
Bài viết
136.8K

Tố cáo lừa đảo [ Scam ]

Chủ đề
943
Bài viết
15.6K
Chủ đề
943
Bài viết
15.6K

Tố cáo gian lận [ Hacking ]

Chủ đề
2.4K
Bài viết
48.8K
Chủ đề
2.4K
Bài viết
48.8K

Tố cáo tổ chức [ Faction ]

Chủ đề
833
Bài viết
21.8K
Chủ đề
833
Bài viết
21.8K

Khiếu nại

Chủ đề
1
Bài viết
3
Chủ đề
1
Bài viết
3

Unban Hacking

Chủ đề
3
Bài viết
5
Chủ đề
3
Bài viết
5
Top Bottom