Kiện Cáo | Report

Tố cáo người chơi vi phạm.

Chủ đề
14.7K
Bài viết
121.7K
Chủ đề
14.7K
Bài viết
121.7K

Tố cáo lừa đảo [ Scam ]

Chủ đề
748
Bài viết
14K
Chủ đề
748
Bài viết
14K

Tố cáo gian lận [ Hacking ]

Chủ đề
1.8K
Bài viết
44.5K
Chủ đề
1.8K
Bài viết
44.5K

Tố cáo tổ chức [ Faction ]

Chủ đề
721
Bài viết
21.6K
Chủ đề
721
Bài viết
21.6K

Khiếu nại

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Unban Hacking

Chủ đề
2
Bài viết
4
Chủ đề
2
Bài viết
4
Top Bottom