Kết quả tìm kiếm

 1. Fenris_Wolf

  FDSA [ F.D.S.A ] Danh sách nhân viên

  - Họ và tên : Fenris Wolf - Chức vụ / Đơn vị (( cũ )) : Trainee Doctor / F.T.O - Chức vụ / Đơn vị (( mới )) : Assistant Doctor / F.T.O - Hình ảnh (( /time + /thongtin )) : https://upanh.org/image/UkPZZN - Ký tên : Sói
 2. Fenris_Wolf

  FDSA [ F.D.S.A ] Văn phòng xử lí đơn nội bộ

  Họ và tên : Fenris Wolf Người tiến hành phạt : Marc Marquez Lí do : Làm việc riêng trong giờ họp Bằng chứng ( hình ảnh /gdonggop có /time ) : https://upanh.org/image/UBI9et Cam kết : Sẽ không tái phạm lần nữa Kí tên : Sói
 3. Fenris_Wolf

  FDSA [ F.D.S.A ] Danh sách nhân viên

  - Họ và tên : Fenris Wolf - Chức vụ / Đơn vị (( cũ )) : Paramedic / F.T.O - Chức vụ / Đơn vị (( mới )) : Trainee Doctor / F.T.O - Hình ảnh (( /time + /thongtin )) : https://upanh.org/image/UXXIJk - Ký tên : Sói
 4. Fenris_Wolf

  FDSA [ F.D.S.A ] Danh sách nhân viên

  - Họ và tên : Fenris Wolf - Chức vụ / Đơn vị (( cũ )) : Paramedic / A.I.R - Chức vụ / Đơn vị (( mới )) : Paramedic / F.T.O - Hình ảnh (( /time + /thongtin )) : https://upanh.org/image/URDQgb - Ký tên : Sói
 5. Fenris_Wolf

  FDSA [ F.D.S.A ] Danh sách nhân viên

  - Họ và tên : Fenris Wolf - Chức vụ / Đơn vị (( cũ )) : Paramedic / E.M.S - Chức vụ / Đơn vị (( mới )) : Paramedic / A.I.R - Hình ảnh (( /time + /thongtin )) : https://upanh.org/image/UP8IKa - Ký tên : Wolf
 6. Fenris_Wolf

  FDSA [ F.D.S.A ] Danh sách nhân viên

  - Họ và tên : Fenris Wolf - Chức vụ / Đơn vị (( cũ )) : Trainee Paramedic / E.M.S - Chức vụ / Đơn vị (( mới )) : Paramedic / E.M.S - Hình ảnh (( /time + /thongtin )) : https://upanh.org/image/UsaPJz - Ký tên : Wolf
 7. Fenris_Wolf

  Đã xử lý / Xét duyệt thành công Kiện King_Boss

  Tên trong game : Fenris_Wolf Level : 11 Người bạn muốn phàn nàn: @King_Boss Thời gian diễn ra : 8h40 Theo bạn nghĩ họ đã vi phạm : safezone Trình bày : Tôi đang đứng ở truck thì anh ta móc súng ra fire tôi Bằng chứng [Bandicam/F8] càng tốt: https://upanh.org/image/UW05E3
 8. Fenris_Wolf

  Từ chối / Hủy Kiện safezone

  @Walhalla_Rim_Jr nguuuuuu
 9. Fenris_Wolf

  Đã xử lý / Xét duyệt thành công Kiện Dau_ga CP

  Tên trong game : Fenris Wolf Level : 10 Người bạn muốn phàn nàn : Dau_ga Thời gian diễn ra : Trong vd Theo bạn nghĩ họ đã vi phạm : CP Trình bày : Tôi đang đứng nói chuyện với anh Devill Huynh thì anh Dau ga lấy xe đậu lên người tôi. Bằng chứng [Bandicam/F8] càng tốt: https://streamable.com/rrdkre
 10. Fenris_Wolf

  Từ chối / Hủy Kiện William_Dk

  hh bằng gì chả đc
 11. Fenris_Wolf

  Từ chối / Hủy Kiện William_Dk

  Tên trong game : Fenris_Wolf Level : 8 Người bạn muốn phàn nàn: William_Dk Thời gian diễn ra : 10h04 Theo bạn nghĩ họ đã vi phạm : Safezone và DM Trình bày : Tôi đang chạy qua Đồn cảnh sát SFPD thì bị anh ta bắn trong khi tôi chưa làm gì anh ta. Bằng chứng [Bandicam/F8] càng tốt...
Top Bottom