Kết quả tìm kiếm

  1. chigling_caonima

    Chờ xử lý đơn kiện Kiện Torres_Neverdie

    Tên trong game : chigling_caonima Level : 10 Người bạn muốn phàn nàn: Torres_Neverdie Thời gian diễn ra : BDC Theo bạn nghĩ họ đã vi phạm : DM Trình bày : đang hóng gió thì bị anh này ở đâu lại fire tôi Bằng chứng [Bandicam/F8] càng tốt: View: https://youtu.be/zg5xQPm8dGc
  2. chigling_caonima

    Đã xử lý / Xét duyệt thành công Kiện minh_badboy_mafia

    Tên trong game : chigling_caonima Level : 10 Người bạn muốn phàn nàn: minh_badboy_mafia Thời gian diễn ra : bdc Theo bạn nghĩ họ đã vi phạm : DM Trình bày : ra tìm vật phẩm xong thì bị fire Bằng chứng [Bandicam/F8] càng tốt: View: https://youtu.be/Vx1d1gYCjfA
Top Bottom