Danh sách nội thất House [ Nhà ở ]

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

GTA-VIET

Administrator GVN
Administrator GVN
T.O.P Donate
SANews
Tham gia
8/2/21
Bài viết
48
Reaction score
125
Điểm
18
DANH SÁCH NỘI THẤT HOUSE ( Nhà ở )
------------------------------
I. NỘI THẤT LỚN
------------------------------------------
Nội thất 1 - 5.000 credits
2021892a4130-dd87-40dc-8b58-d21c2fea2daa.jpg
1619280353104.png
Tọa độ = 1260.64 -785.37 1091.91 5
------------------------------------------
Nội thất 2 - 3.000 Credits
202136dbd099-5ed1-4262-b5a9-f967420df20a.jpg
2-7-1.jpg

Tọa độ = 140.17 1366.07 1083.65 5
------------------------------
Nội thất 3 - 2.000 credits
202139c3c627-a8c7-4ce9-8b14-064ab09e40fb.jpg
1619280585804.png

Tọa độ = 2324.53-1149.54 1050.71 12
------------------------------
Nội thất 4 - 3.000 credits

20212fe95f3c-4b95-4f33-9ed5-7301a413e525.jpg
4-14-1.jpg
Tọa độ = 225.68 1021.45 1084.02 7
------------------------------------------
Nội thất 5 - 4.000 credits
202161ebc572-4014-4dca-84d4-ca86c9bb59f9.jpg
5-11-1.jpg
Tọa độ = 234.19 1063.7 1084.21 6
------------------------------
Nội thất 6 - 2.500 credits

1619280849843.png
20213cb11006-5672-4372-8709-926220158b31.jpg
Tọa độ = 226.30 1114.24 1080.99 5
------------------------------
II. NỘI THẤT TRUNG BÌNH
------------------------------
Nội thất 7 - 2.000 credits
202198d23aa2-f880-4a9a-a552-07ead0f2c51b.jpg
7-9-1.jpg
Tọa độ = 235.34 1186.68 1080.26 3
------------------------------
Nội thất 8 - 2.000 credits
2021401503a9-3b3d-4c14-8c61-eeb629552a22.jpg
8-8-1.jpg

Tọa độ = 491.07 1398.50 1080.26 2
------------------------------
Nội thất 9 - 2.000 credits
2021a1872e42-637c-4537-93e5-a30df67af0fc.jpg
1619281368586.png
Tọa độ = 24.04 1340.17 1084.38 10

------------------------------------------

Nội thất 10 - 2.000 credits
2021317f41d4-778a-4104-b2a1-310e29c414b4.jpg

------------------------------------------
Nội thất 11 - 2.200 credits
202186a48390-0641-47c4-82cd-c379fecf6b38.jpg

------------------------------------------
Nội thất 12 - 2.000 credits
2021f4a5c430-45d8-4072-9e9a-6eac5233e4ba.jpg

------------------------------------------
Nội thất 13 - 4.500 credits
20210ec20bff-a2ff-47d2-bb38-71f3a62aedf4.jpg

------------------------------------------
Nội thất 14 - 1.500 credits
202180e00dbc-f26d-48d1-8185-c149d56436c6.jpg

------------------------------------------
Nội thất 15 - 1.200 credits

2021fe8505a0-3f76-4f3e-9864-7ea2b206874d.jpg

------------------------------------------
Nội thất 16 - 2.000 credits
2021320d784a-d498-4cc9-a8e1-4683273c1ae9.jpg

------------------------------------------
Nội thất 17 - 1.700 credits
202158c18628-faa4-4512-b87a-443fb43f40e1.jpg

------------------------------------------
Nội thất 18 - 2.500 credits
2021df950673-2098-4ac8-bbb4-2eeea5cd6694.jpg

------------------------------------------
Nội thất 19 - 2.500 credits
20213bbe0547-256b-449a-b3be-ec4a46961da4.jpg

------------------------------
Nội thất 20 - 2.000 credits
2021e753fbed-280d-4adc-93fc-494784bc8283.jpg

 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

GTA-VIET

Administrator GVN
Administrator GVN
T.O.P Donate
SANews
Tham gia
8/2/21
Bài viết
48
Reaction score
125
Điểm
18
------------------------------------------
Nội thất 21 - 2.000 credits
20217fe2d387-17c3-4391-8f41-c4a2c3589eae.jpg

------------------------------------------
Nội thất 22 - 2.500 credits
2021f9a121ee-061a-4ae5-8387-77f84d23d18a.jpg

------------------------------------------
Nội thất 23 - 2.500 credits
20219fc13f14-9744-4b96-9c5b-3f1b547869b2.jpg

------------------------------
Nội thất 24 - 2.200 credits

2021fc1833ea-994d-4859-b7e0-9decf5e1348f.jpg

------------------------------------------
Nội thất 25 - 1.800 credits
20215b4686d0-0cac-42ea-9dd7-7d353e5c009b.jpg

------------------------------------------
Nội thất 26 - 2.000 credits
2021f74d1dfb-3352-45fd-b3fd-dd9114a1ca77.jpg

------------------------------------------
Nội thất 27 - 2.200 credits
20213cbd11a2-9345-4505-bbfe-6c6e3a746189.jpg

------------------------------------------
Nội thất 28 - 1.500 credits
202139cdc9c5-89a7-4ec1-a5b3-85a7c47fe404.jpg

------------------------------------------
Nội thất 29 - 1.700 credits
20211f218da1-7d9b-4ead-994e-54ebf4ef47b1.jpg

------------------------------------------
 
Sửa lần cuối:

GTA-VIET

Administrator GVN
Administrator GVN
T.O.P Donate
SANews
Tham gia
8/2/21
Bài viết
48
Reaction score
125
Điểm
18
III. NỘI THẤT NHỎ
------------------------------
Nội thất 30 - 1.000 credits

2021d4417092-aa96-4d17-84dc-aa82e01c7599.jpg

------------------------------------------
Nội thất 31 - 1.000 credits
20212fdc12ae-743b-460b-b21a-13c28889603b.jpg

------------------------------------------
Nội thất 32 - 1.000 credits
2021f3c4be01-b7eb-47a4-8fb3-69d55f108aed.jpg

------------------------------------------
Nội thất 33 - 700 credits
20218844e032-189c-4f28-85fd-9dc4aa773150.jpg

------------------------------------------
Nội thất 34 - 1.000 credits
2021c8b09042-89fc-40a4-bc1d-79a43a3d86b7.jpg

------------------------------------------
Nội thất 35 - 700 credits
202121955c0f-ec66-4d99-945e-eee19df1867b.jpg

------------------------------------------
Nội thất 36 - 2.500 credits
2021f178683b-fba3-498d-b984-1f946892f666.jpg

------------------------------------------
Nội thất 37 - 700 credits
2021904d2ad9-b6b7-4dfb-8f8b-6d89cee82a00.jpg

------------------------------------------
Nội thất 38 - 700 credits
2021ec606190-556f-4e73-be7d-847c1e652c3c.jpg

------------------------------------------
Nội thất 39 - 700 credits
2021e2fd66e8-1256-473f-912b-bed055c7cbf4.jpg

------------------------------------------
Nội thất 40 - 500 credits
2021b02465ee-5b1f-4614-a45b-bff7049c5310.jpg

------------------------------------------
Nội thất 41 - 500 credits
2021e00d93bd-2e20-42d3-98a4-1c14b2cc16aa.jpg

------------------------------------------
Nội thất 42 - 1.500 credits
202154893ecc-28e6-4143-a75c-d3019deb9d71.jpg

------------------------------------------
Nội thất 43 - 700 credits
202125cf38ee-931a-45b2-9c3d-dfb3fdd158e2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom