[ DANH SÁCH ] THÀNH VIÊN BĂNG ĐẢNG

AmoreMio_ChiVas

Người chơi có VIP
Vip Member
Member
Tham gia
14/3/21
Bài viết
330
Reaction score
15
Điểm
18
LEADER
-Tam Chivas
-AmoReMio Chivas
RANK 5
-Finn Chivas
-Rhys Rostchild
-Ryan Richard Chivas
-Roger Chivas
-Hiro Chivas
-Minhbully Chivas
RANK 4
-Fergus Chivas
-Kind Chivas
-Opm Chivas
-Oggi Chivas
-Crush Brotherhood
-Havertz Chivas
-Shiii Chivas
-Brop Chivas
-Darwin Chivas
-Nhatredd Chivas
-Big Chivas
-Tuan Chivas
RANK 3
- Binhblack Chivas
- Thinh Chivas
RANK 2
-Tai Chivas
-Nghiem Chivas
-Camcam Chivas
-Rex Chivas
-Jason Chivas
-BuBerryx Chivas
-PhucAian Chivas
-Nguyen Chivas
RANK 1
-Hdang Chivas
-Bilong Honghung
-Duke Chivas

Rank 0
-Doker Chivas
-Tran Betii
-Alexis Shaolin
-william Jack
-TGv Valentine
-Dewit Chivas
Nhầm Roger_Ethelbert rank 4
MinhBully_Chivas rank 4
Franklin_Wesker rank 5
 

Brop_ChiVas

Kỳ cựu
Member
Tham gia
8/7/21
Bài viết
1,847
Reaction score
125
Điểm
63
Ngày 5/11/2021
Sunny Justin gia nhập băng đảng
 

AmoreMio_ChiVas

Người chơi có VIP
Vip Member
Member
Tham gia
14/3/21
Bài viết
330
Reaction score
15
Điểm
18
LEADER
-Tam Chivas
-AmoReMio Chivas
RANK 5
-Brop Chivas
- Quann Chivas
-Finn Chivas
-Ryan Richard Chivas
RANK 4
-Thaian Chivas
-Minhbully Chivas
-Fergus Chivas
-Kind Chivas
-Oggi Chivas
-Crush Brotherhood
-Havertz Chivas
-Darwin Chivas
-Nhatredd Chivas
-Big Chivas
-Tuan Chivas
RANK 3
- Binhblack Chivas
- Thinh Chivas
RANK 2
-Nhatanh Chivas
-Shadow Chivas
-Tai Chivas
-Nghiem Chivas
-Camcam Chivas
-Rex Chivas
-BuBerryx Chivas
-Nguyen Chivas
RANK 1
-Hdang Chivas
-Bilong Chivas
-Duke Chivas

Rank 0
-Dinhr Honghung
-Doker Chivas
-Tran Betii
-Alexis Shaolin
-william Jack
-TGv Valentine
 

Brop_ChiVas

Kỳ cựu
Member
Tham gia
8/7/21
Bài viết
1,847
Reaction score
125
Điểm
63
LEADER
-Tam Chivas
-AmoReMio Chivas
RANK 5
-Brop Chivas
-Quann Chivas
-Finn Chivas
-Ryan Richard Chivas
RANK 4
-Thaian Chivas
-Minhbully Chivas
-Fergus Chivas
-Kind Chivas
-Oggi Chivas
-Crush Brotherhood
-Havertz Chivas
-Darwin Chivas
-Big Chivas
-Tuan Chivas
RANK 3
- Binhblack Chivas
- Thinh Chivas
-Nguyen Chivas
- PhucAian Chivas
RANK 2
-Nhatanh Chivas
-Shadow Chivas
-Tai Chivas
-Nghiem Chivas
-Camcam Chivas
-Rex Chivas
-BuBerry Chivas
-Duke Chivas
RANK 1
-Jokie_Chivas
-Bilong Chivas
Rank 0
-Dinhr Honghung
-Doker Chivas
-Tran Betii
-Alexis Shaolin
-william Jack
-TGv Valentine
 

Brop_ChiVas

Kỳ cựu
Member
Tham gia
8/7/21
Bài viết
1,847
Reaction score
125
Điểm
63
Bỏ sung vì ghi thiếu
Chien Ca Chivas rank 1
 
Top Bottom