Tổng kết tháng 1 của Advisor Roman Reigns

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
2SyRX5N.png


Tên Ingame : Roman Reigns

Chức vụ : Senior Advisor

Ngày tham gia làm việc tại đội ngũ : 21/4/2022
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 23h37 1/1/2022

+ Số help trong ngày : 117

1UDaSqb.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 22h52 2/1/2022

+ Số help trong ngày : 122

LH9Q57S.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 21h36 3/1/2022

+ Số help trong ngày : 126

LS1HfFY.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 23h24 4/1/2022

+ Số help trong ngày : 64

zSPvhyw.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 21h59 5/1/2022

+ Số help trong ngày : 103

gXxrIyJ.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 14h54 6/1/2022

+ Số help trong ngày : 30

28ApP9j.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 23h15 7/1/2022

+ Số help trong ngày : 51


DX9aXhx.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 19h26 8/1/2022

+ Số help trong ngày : 46

u7fzXT6.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 21h33 9/1/2022

+ Số help trong ngày : 40

J4DSNWg.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 15h52 10/1/2022

+ Số help trong ngày : 30


Z5vt3j9.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 21h50 13/1/2022

+ Số help trong ngày : 30


aEosja9.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 14h41 14/1/2022

+ Số help trong ngày : 63


vrbrAw2.jpg
 

Roman_Reigns

Kỳ cựu
STAFF Power
Advisor
H.R Los Santos Police
Member
Tham gia
14/6/21
Bài viết
337
Reaction score
17
Điểm
28
+ Tên : Roman Reigns

+ Chức vụ : Senior Advisor

+ Thời gian : 20h58 15/1/2022

+ Số help trong ngày : 23


5adw42U.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom