Tổng kết tháng 11 của Community Advisor Pham Thanh Dat

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Pham_Thanh_Dat

Giám đốc truyền hình
Leader SANews
Vip Member
Member
Tham gia
10/3/21
Bài viết
438
Reaction score
188
Điểm
43
Tên IC : Pham Thanh Dat
Chức vụ : Community Advisor
Thời gian : 14:03 Thứ 2 ngày 22/11/2021
Thành tích trong ngày (Hình Ảnh + /time). (Tính số lần help rồi ghi ra) : 45
2021faa971bb-31c4-426e-981f-f4dc0a1a3e7c.jpg
 

Pham_Thanh_Dat

Giám đốc truyền hình
Leader SANews
Vip Member
Member
Tham gia
10/3/21
Bài viết
438
Reaction score
188
Điểm
43
Tên IC : Pham Thanh Dat
Chức vụ : Community Advisor
Thời gian : 15:05 Thứ 3 ngày 23/11/2021
Thành tích trong ngày (Hình Ảnh + /time). (Tính số lần help rồi ghi ra) : 37
20219b2deac6-0549-40dd-a6d9-1b1e64782a33.jpg
 

Pham_Thanh_Dat

Giám đốc truyền hình
Leader SANews
Vip Member
Member
Tham gia
10/3/21
Bài viết
438
Reaction score
188
Điểm
43
Tên IC : Pham Thanh Dat
Chức vụ : Community Advisor
Thời gian : 15:23 Thứ 5 ngày 25/11/2021
Thành tích trong ngày (Hình Ảnh + /time). (Tính số lần help rồi ghi ra) : 58
20213bc9ac76-ddde-41a7-ad6d-cc703bc83cb3.jpg
 

Pham_Thanh_Dat

Giám đốc truyền hình
Leader SANews
Vip Member
Member
Tham gia
10/3/21
Bài viết
438
Reaction score
188
Điểm
43
Tên IC : Pham Thanh Dat
Chức vụ : Community Advisor
Thời gian : 14:11 Thứ 6 ngày 26/11/2021
Thành tích trong ngày (Hình Ảnh + /time). (Tính số lần help rồi ghi ra) : 38
20211454c8fa-284b-4f3e-a398-322f7e8560db.jpg
 

Pham_Thanh_Dat

Giám đốc truyền hình
Leader SANews
Vip Member
Member
Tham gia
10/3/21
Bài viết
438
Reaction score
188
Điểm
43
Tên IC : Pham Thanh Dat
Chức vụ : Community Advisor
Thời gian : 24:17 CN ngày 27/11/2021
Thành tích trong ngày (Hình Ảnh + /time). (Tính số lần help rồi ghi ra) : 35
 

Pham_Thanh_Dat

Giám đốc truyền hình
Leader SANews
Vip Member
Member
Tham gia
10/3/21
Bài viết
438
Reaction score
188
Điểm
43
Tên IC : Pham Thanh Dat
Chức vụ : Community Advisor
Thời gian : 14:23 CN ngày 28/11/2021
Thành tích trong ngày (Hình Ảnh + /time). (Tính số lần help rồi ghi ra) : 35
20213abb2880-3bfc-4fd9-a865-efe087297d88.jpg
 

Pham_Thanh_Dat

Giám đốc truyền hình
Leader SANews
Vip Member
Member
Tham gia
10/3/21
Bài viết
438
Reaction score
188
Điểm
43
Tên IC : Pham Thanh Dat
Chức vụ : Community Advisor
Thời gian : 15:01 Thứ 2 ngày 29/11/2021
Thành tích trong ngày (Hình Ảnh + /time). (Tính số lần help rồi ghi ra) : 35
20218398622f-6589-42e4-b17d-3f6f4375ddfc.jpg
 

Pham_Thanh_Dat

Giám đốc truyền hình
Leader SANews
Vip Member
Member
Tham gia
10/3/21
Bài viết
438
Reaction score
188
Điểm
43
Tên IC : Pham Thanh Dat
Chức vụ : Community Advisor
Thời gian : 21:26 Thứ 3 ngày 30/11/2021
Thành tích trong ngày (Hình Ảnh + /time). (Tính số lần help rồi ghi ra) : 35
2021451df8ba-ec70-4a89-aa5d-a663286d43e8.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom