Tổng kết tháng 2 của Helper William Nero

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
Tên Ingame : William Nero

+ Chức vụ : Helper

+ Ngày tham gia : 29/12/2022
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ tư ngày 1/2/2023

+ số help trong ngày : 47
IMG_20230201_223935.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 5, 2/2/2023

+ số help trong ngày : 35
IMG_20230202_211942.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 6,3/2/2023

+ số help trong ngày : 46
IMG_20230203_215117.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 7,4/2/2023

+ số help trong ngày : 51
IMG_20230204_212642.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ CN,5/2/2023

+ số help trong ngày : 50
IMG_20230205_205951.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 2,6/2/2023

+ số help trong ngày : 35
IMG_20230206_231901.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 3, 7/2/2023

+ số help trong ngày : 50
IMG_20230207_223720.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 6, 10/2/2023

+ số help trong ngày : 29
IMG_20230210_213909.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 7, 11/2/2023

+ số help trong ngày : 53
IMG_20230211_214343.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 2,13/2/2023

+ số help trong ngày : 120
IMG_20230213_232549.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 3,14/2/2023

+ số help trong ngày : 35
IMG_20230214_185136.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : Thứ 4,15/2/2023

+ số help trong ngày : 47
IMG_20230215_220200.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : thứ 5,16/2/2023

+ số help trong ngày : 58
IMG_20230216_214747.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : thứ 6,17/2/2023

+ số help trong ngày : 50
IMG_20230217_211845.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ thời gian : thứ 7,18/2/2023

+ số help trong ngày : 35
IMG_20230218_204312.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ Thứ/Ngày/Tháng/Năm : Thứ 2 ngày 20/2/2023

+ số help trong ngày : 41
IMG_20230220_230313.jpg
 

William_Nero

Kỳ cựu
Member
Tham gia
27/5/21
Bài viết
566
Reaction score
37
Điểm
28
+ Tên : William Nero

+ chức vụ : Helper

+ Thứ/Ngày/Tháng/Năm : Thứ 3 ngày 21/2/2023

+ số help trong ngày : 40
IMG_20230221_215950.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom