Bài mới trên hồ sơ

Thuốc nào chả tàn
Cuộc vui nào chả tan
Bận lòng chi nữa lúc cơ hàn.
QDTVMUT.jpg
Lối anh về,con đường đó từng có một cặp tình nhân
Chi hết số tiền mình có cho những cuộc gặp bình dân
Top Bottom